hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Կրթական բարեփոխումներ

Ugecuyc

Եվրոպական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի ուղեցույց բեռնել

kredit_ham

«Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը» մեթոդական ուղեցույց (բակալավրի կրթական ծրագիր), Ա.Պ. Թարվերդյան, Յու.Գ. Մարմարյան, Երևան 2011,  բեռնել:

kredit_kutakum

«ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ` ՈՐՊԵՍ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾԻՔ» Դրամաշնորհային ծրագրի ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ,  բեռնել

bolonia_gorcntac

Բոլոնիայի գործընթացը Հայաստանում, ուղեցույց, բեռնել

Ինչպես պատրաստել մասնագիտական կրթական ծրագիր, ուղեցույց, բեռնել

Bologna Կրթության բարեփոխումների, կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ուսումնառության արդյունքների` ակադեմիական կրեդիտների միջոցով չափման, հաշվառման, կուտակման, ինչպես նաև կրեդիտների բազմագործոնային կառուցվածքի գնահատման և ներդրման ուղղությամբ համալսարանում կատարվել են զգալի աշխատանքներ:


Սկսած 1995թ.` համալսարանը փորձարկման նպատակով անցավ երկաստիճան կրթական համակարգին, վերանայվեցին ու կազմվեցին բոլոր մասնագիտությունների  բակալավրային և  մագիստրական ուսումնական պլանները: Հետագայում այդ պլանները ճշգրտվեցին և 2004 թ. կազմվեցին ու ԿԳ նախարարի կողմից հաստատվեցին համալսարանի բոլոր (35) մասնագիտութունների պետական կրթական չափորոշիչները (ստանդարտները), որոնք վերալիցենզավորվել են 2010 թ.: Սկսած 2000 թ-ից` ագրոբիզնեսի դեպարտամենտում «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն» մասնագիտությամբ կադրերի պատրաստումն    իրականացվում է ըստ ԱՄՆ-ի Տեխասի համալսարանի և ագրարային համալսարանի համատեղ մշակված ուսումնական պլաններով, ընդ որում` ուսուցումը կազմակերպում է կրեդիտային համակարգով:
Մանրամասն
«Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը» մեթոդական ուղեցույց (բակալավրի կրթական ծրագիր), Ա.Պ. Թարվերդյան, Յու.Գ. Մարմարյան, Երևան 2008:

2006թ. մարտ–օգոստոս ամիսներին կազմվել են անցումային ուսումնական պլաններ, որտեղ ըստ մասնագիտությունների,  ուսման տևողությունների և առարկաների՝ սահմանվել են նախնական կրեդիտները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրման հարցերի ուսումնասիրման և մասսայականացման համար կազմակերպվել են բազմաթիվ սեմինարներ, խորհրդատվություններ, որին մասնակցել են ինչպես եվրոպական, այնպես էլ ամերիկյան մի շարք համալսարանների գիտնականներ ու դասախոսներ:
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն իրականացնում է բարձրագույն կրթության բարեփոխումների մի շարք ծրագրային դրույթներ: Ուստի կրեդիտային համակարգով կրթության կազմակերպման աշխատանքներն ագրարայն համալսարանում իրականացվում են կրթության բարեփոխումների ամբողջ համատեքստում:
Բարձրագույն կրթության բարեփոխումների իրականացման գործընթացում Հայաստանն ընդունել է բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենքը (2005թ.  հունվար), որի համաձայն նախատեսվում է մեր բուհերի լիարժեք անցում եռաստիճան կրթական համակարգի:

Եռաստիճան կրթական համակարգի մոդելը Հայաստանի ազգային ագրարային  համալսարանում կիրառվում է 1993թ.:
Սկսած դեռևս 2000թ.՝ ագրոբիզնեսի դեպարտամենտում մասնագիտությամբ ամբողջությամբ իրականացվում է կրեդիտային համակարգով ուսուցում՝ ըստ ԱՄՆ Տեխասի A&M  համալսարանի կրեդիտային համակարգի մոդելի: Աշխատանքներ են տարվել այդ  մոդելի ուսումնասիրման ու փորձաքննության, այն եվրոպական կրեդիտային համակարգին (ECTS) համապատասխանեցնելու և այդ մոդելով ուսումը  համալսարանի  մյուս մասնագիտություններում կազմակերպելու համար:
Կրթական բարեփոխումների հիմնահարցերից մեկը պետական կրթական չափորոշիչներն են: Ագրարային համալսարանը 2004թ. կազմել է  35 մասնագիտությունների գծով 5 գրքից բաղկացած պետական չափորոշիչները (ստանդարտները), որոնք հաստատվել են ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից:

  • 2005-2006 ուսումնական տարվանից սկսած՝ ներդրվում է գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման սկզբունքը, որը կրեդիտային համակարգի անցման կարևոր տարրերից է:
  • Կիսամյակների ավարտին գիտելիքների գնահատումը (2005-2006 ուստարվա ընդունելությունից սկսած) բոլոր առարկաներից կազմակերպվում է միայն գրավոր: Ընդ որում, գրավոր աշխատանքները գնահատվում են ոչ միայն դասավանդող դասախոսի, այլ նաև տվյալ ամբիոնի համապատասխան այլ  դասախոսների կողմից:
  • Եվրոպական բարձրագույն կրթության անհրաժեշտ ասպեկտների, հատկապես միջհամալսարանական համագործակցության, տեղափոխությունների, փոխանակումների և ինտեգրված դասընթացների զարգացման ու տարածման նպատակով համալսարանում ստեղծվել է լեզվի ուսուցման կենտրոն (յուրաքանչյուր տարի կենտրոնում օտար լեզվի լրացուցիչ ուսուցում է կազմակերպվում ուսանողների 18 և դասախոսների 3 խմբերի հետ), այժմ գործում են 15 համակարգչային լաբորատորիաներ և լսարաններ, իսկ 2006թ. գործում է ինտերնետային կենտրոնը: 

 Կրթության բարեփոխումների  և մասնավորապես կրեդիտային համակարգի լիարժեք ներդրման ուղղությամբ ագրարային համալսարանը առավել կարևորում է ԱՄՆ-ի և եվրոպական համալսարանների հետ համագործակցությունը և ծրագրերի իրականացումը: Այս առումով հատկանշական է ՀԱԱՀ-ի և ԱՄՆ գյուղդեպարտամենտի` Կովկասի գյուղատնտեսական զարգացման ծրագրի (CADI) միջև իրականացվող ծրագիրը, որտեղ որպես ծրագրի հիմնական համակարգող հանդես է եկել Տեխասի գյուղատնտեսության և մեքենայացման համալսարանը:
Փոփոխվող պայմաններում կրթության և գիտության բարեփոխումների շրջանակներում, մասնավորապես կրթական բարեփոխումների և կրեդիտային համակարգի ներդրման ուղղությամբ համալսարանը համագործակցում է ԱՊՀ և եվրոպական բազմաթիվ ագրարային համալսարանների հետ (Վրաստան, Ռուսաստան, Բելոռուսիա, Տաջիկստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեդիա, Իսպանիա, Հոլանդիա):
Ագրարային համալսարանի կրթական բարեփոխումների ողջ գործընթացը համակարգելու և իրականացնելու նպատակով կազմվել և  ՀՀ ԿԳ  նախարարություն է ներկայացվել  2006-2010 թ.  գործողությունների ծրագիրը:
Բոլոնիայի հռչակագրի դրույթներին և պահանջներին համապատասխան՝ կրեդիտային համակարգով կրթությունը կազմակերպելու և եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրվելու նպատակով 2008թ. սեպտեմբերի 1-ից համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների ուսումնական գործընթացում ներդրվում է ECTS կրեդիտների սկզբունքը:
Կրեդիտային հենքով կազմված ուսումնական պլաններում դասավանդվող դասընթացները (առարկաները) ներկայացվում են մոդուլներով:

 

Հանդիպում ՀԱԱՀ-ի արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խմբի հետ

Հանդիպում ՀԱԱՀ-ի արտաքին գնահատում իրականացնող փորձագիտական խմբի հետ 

ՀԱԱՀ-ի հարգելի աշխատակիցներ և ուսանողներ,
Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգ»-ի՝ ՀԱԱՀ-ում իրականացվում է արտաքին գնահատում՝ հաստատութենական հավատարմագրում ստանալու նպատակով։
Արտաքին գնահատումն իրականացնելու է «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի փորձագիտական խումբը դեկտեմբերի 9-ից 13-ին:

...

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ 

Դեկտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում կանցկացվի ագրոտեխնոլոգիական ստարտափների մրցույթ, որին կմասնակցեն ոլորտը ներկայացնող թիմեր ամբողջ Հայաստանից։
Մրցույթը արդյունավետ հարթակ է ագրոարդյունաբերական ոլորտում նորարարական լուծումների ձևավորման, և միևնույն ժամանակ տաղանդաշատ թիմերի բացահայտման համար։
Հայտադիմումներն ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը
հետևյալ հղումով։ Ընտրված 10 լավագույն թիմերը հնարավորություն կստանան ներկայացնելու իրենց գաղափարները և լուծումները մրցույթի ժամանակ, իսկ 3 լավագույնները կստանան դրամական պարգևներ։

...

Գերմաներենի դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ – MBA» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում

Գերմաներենի դասընթաց «Ագրարային մենեջմենթ – MBA» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի շրջանակում

Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի և ՀԱԱՀ-ի համագործակցության շրջանակում 2020թ.-ի ապրիլին Գերմանիայի Վայհենշտեֆանի կիրառական գիտությունների համալսարանի «ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրի առաջին գործնական կիսամյակում (փորձուսուցում) սովորելու համար ՀԱԱՀ-ի «ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» միջազգային մագիստրոսական ծրագրում կազմակերպվում են գերմաներեն լեզվի նախապատրաստական դասընթաց

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Օգոստոս 2020
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10