Շրջանավարտների ցուցակ

id Տարեթիվը Մասնա-գիտություն Անուն Ազգանուն Սեռը Ծննդյան թիվը Ընդունման հրաման Ավարտման Հրաման Դիպլոմի սերիա Մասնագիտության կոդը Որակավորում
սկիզբ 1 վերջ Ընդհանուր շրջանավարտների թիվը